S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

KONTAKTY Adresa

Proflora s.r.o.
Karpatské námestie 10A
831 06 Bratislava - mestská
tel: 0944 032 666
fax: 0904 034 334
napíšte nám

Prečo u nás?

arr3Dátum - Novinka č.1Obsah tejto sekcie je možné editovať v ponuke Obsah webu -> Štruktúra menu -> Novinky... arr3Dátum - Novinka č.2Tu je umiestnený text novinky. Prvých 30 znakov bude zobrazené na úvodnej strane a zvyšok textu na...

Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

Prevádzkovateľ internetového obchodu:
Miva kvety s.r.o.
Karpatské námestie 10A 831 06 Bratislava - mestská časť Rača

adresa prevádzky: Plynárenská 2, Bratislava Ružinov
IČO: 51 460 131
DIČ: 8135227858
nie sme platcami DPH
 
Tel.: 0904 947 494
E-mail: kvetybratislava@gmail.com
Podnikateľský subjekt je registrovaný : Okresný súd Bratislava I
Oddiel SRO vložka číslo: 127133/B

 

Zadefinovanie pojmov:

Odberateľ - registrovaný ( aj neregistrovaný ) zákazník na internetovej stránke www.kvetyprevas.sk, ktorý má možnosť objednať kyticu alebo kytice na stránke prevádzkovateľa.

Príjemca - DODACIA ADRESA - osoba, ktorej je kytica určená. udaje príjemcu sa uvádzajú do dodacej adresy /email môžete zadať na objednávateľa/ a text venovania a čas , dátum doručenia sa uvádzajú do poznámky v objednávkovom formulári. ... Do poznámky prosíme uviesť aj prípadné podrobnosti k doručeniu.

Miesto doručenia - DODACIA ADRESA - miesto určené odberateľom, na ktorom by sa mal príjemca zdržiavať v čase doručenia kytice. Toto je možné nahradiť kontaktným telefónnym číslom na ktorom sa ako "darčekový kuriér " s obdarovaným dohodneme na odovzdaní darčeka /kytice/. Kontaktovanie adresáta je samozrejme diskrétne a obsah zásielky a ani údaje odosielateľa sa adresátovi neoznamujú.

Objednávka - Odberateľ si vyberie konkrétnu kyticu, vyplní objednávku. Po úspešnom odoslaní objednávky bude zaslaný odberateľovi email, v ktorom odberateľ objednávku potrvdí. Odberateľ môže taktiež objednávku vykonať telefonicky na tel. Čísle 0904 94 74 94 / emailom: kvetybratislava@gmail.com Zásielka bude doručená až po úhrade, preto by sme Vás chceli požiadať o zaslanie naskenovanej kópie prevodného príkazu na našu emailovú adresu, resp. objednávať kytice v dostatočnom predstihu. V prípade úhrad vrámci bánk, v ktorých máme vedené účty alebo online kartou, PAYPALOM nie je potrebné zasielať potvrdenia o úhrade, nakoľko využívame sms notifikácie k účtom v uvedených bankách.

 

Platba:

Objednávateľ môže za objednaný tovar zaplatiť cez:
- platobnú bránu GoPay z partnerských slovenských bánk
- platobnú bránu PayPal kreditnou kartou
- vkladom na účet Tatrabanky

Prípadne v hotovosti buď priamo na pobočke, alebo v Bratislave kuriérovi pri preberaní kytice. Firemné objednávky možno zaplatiť zálohovou faktúrou.

Účty v bankách, ktoré vedie firma sú:
Tatrabanka 2947054174/1100  IBAN: SK83 1100 0000 0029 4705 4174 BIC:TATRSKBX
 

Platba pomocou platobnej brany GoPay

 

Darčekové poukážky

- u nás je možná platba aj pomocou darčekových poukážok

 

Dodacie podmienky:

- Objednávky sú doručované od pondelka do piatku od 06:00 do 21:00 hod. V sobotu a nedeľu od 08:00 – 18:00, ale v prípade potreby sa dá dohodnúť na iný termín doručenia a radi Vám vyhovieme.

- Všetky kytice sa snažíme vytvoriť presne podľa uvedených fotografií, ale môžu sa trochu líšiť od obrázku. Vždy je zachovaná farebná kombinácia a počtové zloženie kytice, pokiaľ to ročné obdobie dovoľuje.

- Objednávateľ prehlasuje že svojou objednávkou neobtažuje 3.stranu(obdarovanú osobu), pokiaľ bolo zo strany obdarovanej osoby nahlásené že si neželá doručovanie môže prevádzkovateľ takúto objednávku odmietnuť.

- Pokiaľ je to možné doručuje sa obdaorvanej osoby priamo do rúk, pokiaľ to nie je možné doručuje sa po 1 zamknuté dvere.

 

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že:

- doručí objednanú kyticu podľa objednávky Odberateľa na dohodnuté miesto doručenia v dohodnutom čase.

- ak nie je možné kyticu doručiť (príjemca kytice sa nezdržuje na mieste doručenia), Prevádzkovateľ sa skontaktuje s Odberateľom a dohodnú iné miesto doručenia.

- pri odmietnutí zásielky adresátom, nakoľko sa jedná o živé kvety sa považuje objednávka za doručenú .

- ak má kuriér kontakt na objednávateľa pri doručení v Bratislave kontaktuje ho okamžite.

 

Odberateľ sa zaväzuje, že:

- v objednávke uvedie adresu doručenia kytice, príjemcu kytice, kontakt na príjemcu, čas doručenia kytice.

- v prípade nedoručiteľnej kytice dohodne ďalší postup doručenia.

- dá súhlas, aby bola kytica daná do rúk inej osoby, ak nie je prítomný príjemca kytice.

 

Záruka a reklamácia:

V prípade, že bude doručená poškodená kytica, alebo nie čerstvá, kontaktujte nás prosím telefonicky, e-mailom alebo poštou.

- telefonický kontakt: 0904 947 494 (po náhlásení treba poslať aj elektronickou formou na adresu kvetybratislava@gmail.com)

STORNO OBJEDNÁVKY

3.1 Napriek tomu, že v zmysle zákona 102/2014 Z.z. nie je možné odstúpiť od zmluvy na diaľku pri rezaných kvetoch, umožňujeme stornovanie takejto objednávky najneskôr 48 hodín pred požadovaným doručením tovaru a to prostredníctvom elektronickej pošty (kvetybratislava@gmail.com) alebo telefonicky na čísle 0904 947 494. Takúto storno objednávku považujeme za zrušenú. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky.

3.2 Prevádzkovateľ má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar objednávateľovi v požadovanej lehote alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s objednávateľom nedohodne na náhradnom plnení. Prevádzkovateľ má tiež právo stornovať objednávku v prípade ak údaje uvedené v objednávke nezodpovedajú skutočnosti.

O stornovaní objednávky bude objednávateľ informovaný telefonicky alebo e-mailom.

3.3 V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri stornovaní objednávky finančné prostriedky vrátené objednávateľovi v lehote 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s prevádzkovateľom nedohodne inak.

3.4 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

Odstúpenie od zmluvy musí objednávateľ urobiť písomnou formou spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy, alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo pomocou formulára, ktorý tvorí prílohu č. 1 obchodných a reklamačných podmienok. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa ust. § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia od kúpnej zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, najmä identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu kupujúceho. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto kúpnej zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

3.5 V súlade s § 12 ods. 5 vyššie uvedeného zákona objednávateľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

  • poskytovanie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom objednávateľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,
  • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek objednávateľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného objednávateľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť;

3.6 V súlade s vyššie uvedeným zákonom sú potraviny, nápoje a ostatné výrobky z obsahu darčekových košov klasifikované ako tovar, ktorý po otvorení nemožno vrátiť a preto môže byť tento druh tovaru vrátený len v pôvodnom neporušenom obale, nepoškodený a nepoužitý.

3.7 V súlade s vyššie uvedeným zákonom sú rezané kvety a produkty z rezaných kvetov klasifikované ako tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nie je možné vrátiť.

 

Záverečné ustanovenia:

- náležitosti, ktoré nie sú obsiahnuté v týchto obchodných podmienkach, sa budú riadiť podľa Občianského zákonníka.

 

Ochrana osobných údajov

 

Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.


Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa ...... (doplniť na základe žiadosti o registráciu e-shopu o osobné údaje, ktoré reálne získavate)
Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky.
Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostnej smernici.


Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope na marketingové účely súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu, telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu.


Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme. A z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na marketingové účely.

Bodový systém

Pri každom nákupe získavate ako registrovaný zákazník na Váš zákaznícky účet body ktoré je následne možné použiť pri nákupe tovaru. Bonusové body je možné použiť pri hodnote nákupu nad 25€. Pri nákupe získa zákazník 7% z ceny nákupu naspäť na zákaznícky účet vo forme kreditu na ďaľší nákup. Pri registrácií získava zákazník autmatickú zľavu 5%.

Pri akcii bonusový kredit za registráciu sa tento kredit pripočítava na zákaznícky účet do 2 pracovných dní od registrácie (akcia platí do odvolania).

NTA5NjQyY